Skrócone zasady zamawiania:
  • Serwis jjquady.pl prezentuje propozycje pełnej organizacji imprez związanych z jazdą na quadach. Prezentowane oferty są autorskie, stworzone przez nas i na potrzeby naszego serwisu, w związku z tym dostępne tylko przez naszą stronę internetową, jednakże mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
  • W celu skorzystania z oferty należy kliknąć zamawiam i wypełnić formularz zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i uzgodnieniu wszystkich szczegółów, określona zostanie opłata rezerwacyjna w wysokości do 50 % całkowitej wartości zamówienia. Zamówienia na imprezy mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat.
  • Za organizację imprezy serwis pobiera Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w oparciu ceny prezentowane na stronie internetowej lub uzgodnione indywidualnie przez Strony. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wybranej oferty, liczby uczestników oraz ewentualnych dodatkowych usług/opcji ustalonych przez Strony do czasu rozpoczęcia Imprezy.
  • Opłatę rezerwacyjną należy uiścić niezwłocznie po Akceptacji Oferty, tj. najpóźniej do 24h, w formie przelewu bezpośrednio na konto Agencji lub dokonując szybkiej płatności przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu tpay.com. Zamówienie Imprezy jest dokonane z chwilą uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
  • Opłata rezerwacyjna to część Wynagrodzenia, które obejmuje ryczałt za czynności Agencji związane z organizacją i przygotowaniem Imprezy od dnia złożenia zamówienia. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Zamawiającego z Imprezy. Płatność pozostałej części Wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w gotówce na starcie Imprezy u osoby reprezentującej Agencję JeyJey. Jeżeli rezygnacja Zamawiającego z usługi nastąpi w okresie krótszym niż na tydzień przed imprezą należy pokryć całkowite koszty poniesione przez Agencję w związku z organizacją i przygotowaniem Imprezy oraz zapłacić odstępne w wysokości 3% całkowitej wartości Zamówienia.
  • W przypadku niepojawienia się na imprezie lub udziału w Imprezie mniejszej liczby gości niż objęta Zamówieniem (z uwzględnieniem późniejszych zmian) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 100% umówionego Wynagrodzenia. Agencja zastrzega sobie, w sytuacjach losowych, niezależnych od Agencji możliwość zmiany terminu lub miejsca obsługi atrakcji.